Visos laboratorijos, prieš atlikdamos bet kurį laboratorinį tyrimą, atlieka tam tikrus testus, kad tyrimo rezultatai būtų tikslūs ir patikimi. Šis procesas dar vadinamas kontrole. Kiekviena laboratorija privalo atlikti keletą kontrolių. Viena jų, dar vadinama vidine, atliekama kas kartą įjungus analizatorių darbui, tai yra jis kalibruojamas. Šiuolaikiniai, kompiuterizuoti analizatoriai net nepradeda darbo automatiškai neatlikę kalibracijos. Kita kontrolė, dar vadinama išorine, atliekama tiriant specialius pavyzdžius su nežinomu rezultatu. Jei tyrimo metu gautieji rezultatai sutampa, vadinasi analizatorius dirba tiksliai. Dar vienas laboratorinių tyrimų kontrolės būdas: laboratorija lygina savo tyrimų rezultatus su kitomis laboratorijomis, tai yra dalyvauja nacionalinėse „profesinio patikrinimo“ programose. Pagaliau, laboratorijos nuolatos tikrinamos įvairių institucijų, kurios seka laboratorijų darbo kokybę.

Taigi, laboratorinių tyrimų tikslumą ir patikimumą užtikrina keletas kontrolės programų vienu metu.