Beieškant įvairių laboratorinių tyrimų normos ribų, dažnai jų net neįmanoma rasti. Taip yra dėl keletos priežasčių.

Viena iš jų – tik keletas tyrimų (tokie kaip cholesterolis, gliukozė, prostatos specifinis antigenas ir kiti) yra visuotinai standartizuoti, tai yra šių laboratorinių tyrimų atsakymai vienodi daugumoje šalies laboratorijų. Kitų laboratorinių tyrimų normos ribos yra specifinės tik tai laboratorijai. Taip atsitinka, nes skirtingos laboratorijos naudoja skirtingas tyrimo metodikas. Taigi kiekviena laboratorija savo tyrimų atsakymus turi pateikti su savo nustatytomis normomis. Šiomis normomis ir turi vadovautis tiek pacientas, tiek gydytojas.

Kita laboratorinių tyrimų normų nebuvimo priežastis – matavimo vienetai, naudojami laboratorinių tyrimų rezultatams išreikšti. Laboratorinių tyrimų rezultatai gali būti išreikšti nacionaliniais arba tarptautiniais vienetais. Dauguma Europos laboratorijų naudoja „systeme internationale“, arba SI, vienetus, bet kai kur laboratorinių tyrimų rezultatai gali būti išreikšti „standartiniais vienetais“. Pavyzdžiui, geležies normos ribos standartiniais vienetais yra 400 – 1600 mg/l (mikrogramai litre), o SI sistemoje 7,16 – 28,6 mmol/l (milimoliai litre). Skirtumas tarp matavimo vienetų akivaizdus, todėl svarbu atsižvelgti, kokiais matavimo vienetais pateiktas Jūsų laboratorinio tyrimo atsakymas ypač, jei tiriatės skirtingose laboratorijose.