Skip to main content
 

Kokybė

PaveikslasMedicina practica laboratorija

KOKYBĖS POLITIKA

 

Mūsų vizija – tiksliai ir patikimai atlikti laboratorinius tyrimus, diegiant pažangiausias technologijas, naujausius kokybės standartus; visą dėmesį skiriant žmogaus sveikatos diagnostikai; šviečiant gydytojus ir pacientus.

Mūsų misija – būti profesionalia ir patikima laboratorija gydytojui ir pacientui.

 

Kokybės politika:

 • teikti pacientams ir gydytojams aukščiausios kokybės laboratorines paslaugas;
 • išnaudoti ir taikyti praktikoje turimą ilgametę patirtį;
 • modernizuoti laboratorinius procesus, diegiant naujausias bei kokybiškiausias technologijas;
 • išlaikyti darbuotojų aukštą kvalifikaciją, skatinti profesionalumą;
 • skatinti darbuotojų ištikimybę ir atsidavimą įmonei;
 • bendradarbiauti su universitetinių laboratorijų specialistais;
 • atitikti LST EN ISO 15189:2013 standarto reikalavimus;
 • atitikti geros profesinės praktikos, kokybės vadybos sistemos reikalavimus;
 • teikiant laboratorines paslaugas užtikrinti nuolatinį kokybės gerinimą.

Vertybės:

 • dėmesys pacientams ir jų sveikatai;
 • pažangiausios laboratorinių tyrimų technologijos;
 • novatoriškumas;
 • atsakingumas;
 • atvirumas.

Įmonės tikslai:

 • atitikti LST EN ISO 15189:2013 standarto reikalavimus;
 • kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 • atnaujinti ir diegti pažangiausias laboratorines technologijas;
 • plėsti atliekamų laboratorinių tyrimų spektrą;
 • gerinti kokybės rodiklius;
 • didinti laboratorijos darbo efektyvumą;
 • kad visi su tyrimų veikla susiję darbuotojai patys susipažintų su kokybės dokumentais ir visada vykdytų juose nurodytą politiką ir procedūrų reikalavimus.

Kokybė – skambus žodis, kiekvieno žmogaus suprantamas skirtingai. Tačiau dažniausiai ją jaučiame, kai kokybės stinga. Visi ir kiekvienas „Medicina practica laboratorija“ darbuotojas stengiasi suteikti tik kokybiškas laboraotrinių tyrimų paslaugas.  “Medicina practica laboratorija” nuolatos siekia teikti patikimas, saugias ir kokybiškas laboratorinių tyrimų paslaugas visiems pacientams.

Aukščiausius standartus  atitinkančias laboratorinių tyrimų paslaugas “Medicina practica laboratorija” užtikrina kasdien vadovaudamasi medicinos laboratorijoms taikomais kokybės principais :

 • Vidaus kokybės kontrolės;
 • Išorinio kokybės vertinimas;
 • Nuolatos tobulinama darbuotojų kvalifikacija Lietuvoje ir užsienio valstybėse, seminaruose ir tarptautinėse konferencijose;
 • Tinkamai prižiūrima bei periodiškai atnaujinama laboratorijos įranga;
 • Nuolatos diegiami ir atnaujinami informacinių technologijų sprendimai
 • Užtikrinami asmens duomenų saugumo reikalavimai

„Medicina practica laboratorija“ laikosi ir užtikrina aukščiausius kokybės standartus ir reikalavimus, keliamus medicinos laboratorijoms, o tai įrodo Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB), EA MLA ir ILAC MRA signataro, įvertinimas LST EN ISO 15189:2013 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai“standarto atitikčiai.

LST EN ISO 15189:2013 standartas skirtas įvertinti medicinos tyrimų laboratorijų kompetencijas. Lietuvos NAB, suteikdamas LST EN ISO 15189:2013 standarto sertifikatą, įvertina laboratorijos gebėjimus ir kompetencijas šiose medicinos laboratorijos srityse:

 • Tyrimų atlikimo aplinka;
 • Tyrimo metodai, jų teisėtumas ir tinkamumas;
 • Laboratorinės įrangos tinkamumas, kalibravimas ir priežiūra;
 • Matavimų ir kalibravimų atsekamumas;
 • Tyrimų ir kalibravimo duomenų kokybės užtikrinimas;
 • Personalo kompetencija;
 • Tiriamosios medžiagos transportavimas, naudojimas ir saugojimas.

Akreditavimo pažymėjimas išduodamas medicinos laboratorijoms, kurios kasdien atlikdamos laboratorinius tyrimus pacientams užtikrina ir nuolatos atitinka  LST EN ISO 15189:2013 standarto keliamus reikalavimus.

UAB Medicina practica laboratorija yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro, EA MLA ir ILAC MRA signataro, tyrimų veiklai standarto ISO 15189 atitikčiai. Akreditavimo pažymėjimas LA.186-09. Akredituotos veiklos ir padalinių sąrašas gali būti pateiktas paprašius.

http://db.nab.lt/ais/document/39ad5da6-1550-4238-9a3f-fa4ea9a31dde

Pilną licencijos PDF formato failą skaitykite nuspaudę išorinę nuorodą.

Pilna licencija

UAB Medicina practica laboratorija pacientų tyrimai atliekami pagrindinėje laboratorijoje, įsikūrusioje Kauno mieste adresu K.Griniaus g. 2.