UAB “Medicina Practica Laboratorija” kartu su partneriu – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu vykdo projektą „ Pamatinių odos savybių tyrimo MySkin, paremto genetiniais ir biocheminiais duomenimis, ir algoritmo, prognozuojančio silpnąsias odos savybes, kūrimas“, projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-04-0127. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų pagal veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Projekto vertė 271469,69 Eur. Gautas155527,93 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB “Medicina Practica Laboratorija” tikslas – sukurti pamatinių odos savybių tyrimą MySkin®, kuris remsis genetiniais ir biocheminiais duomenimis, o taip pat  šio tyrimo algoritmą MySkin®, prognozuojantį silpnąsias odos savybes. Sukurtas tyrimas bus lengvai pritaikomas klinikinėje praktikoje. Projekto tęstinumo metu gavus asmenų tyrimų rezultatus, bus atliekami esamų kosmetikos priemonių tyrimai, inicijuojami naujų individualizuotų kosmetikos produktų gamybos tyrimai.