Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas

Euras – ne priežastis kelti kainas, todėl Lietuvos įmonės, verslo asociacijos, verslininkai, savivaldybės kviečiami prisijungti prie sąžiningo kainų perskaičiavimo iniciatyvos ir pasirašyti geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą. Pasirašiusieji šį memorandumą savanoriškai įsipareigoja užtikrinti sąžiningą kainų litais perskaičiavimą į eurus ir nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu didinti prekių ir paslaugų kainas.

Pateikiame Memorandumo tekstą:

I. Memorandumo tikslas ir bendrosios nuostatos

Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo (toliau – Memorandumas) tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Prekes tiekiantys ir paslaugas teikiantys ūkio subjektai, juos vienijančios asociacijos ir organizacijos, aiškiai suvokdami socialinės atsakomybės svarbą, prie Memorandumo jungiasi savanoriškai.

Prie Memorandumo kviečiamos prisijungti ir savivaldybės, mokslo ir studijų institucijos bei jų asociacijos.

Prisijungę prie Memorandumo subjektai nuo prisijungimo dienos įsipareigoja privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu laikytis Memorandumo nuostatų. Prisijungusių prie Memorandumo subjektų sąrašas bus skelbiamas viešai interneto svetainėje (www.euras.lt).

II. Prisijungusių prie Memorandumo subjektų veiklos principai ir teisės

Prisijungę prie Memorandumo subjektai įsipareigoja laikytis šių principų:

  1. sąžiningumo – nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių ir paslaugų kainas;
  2. atsakingumo – perskaičiuojant kainas, jas apvalinti tiksliai pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles;
  3. skaidrumo – nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų;
  4. paslaugumo – apmokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus, kad šie sugebėtų tinkamai pagal savo kompetenciją paaiškinti prekių ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus;
  5. bendruomeniškumo – skatinti prisijungti prie Memorandumo savo dalykinius partnerius ir tiekėjus.

Prisijungę prie Memorandumo subjektai įgyja teisę nustatyta tvarka naudotis specialiai sukurtu logotipu visose jiems priklausančiose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, visuomenės informavimo priemonėse, viešuose renginiuose, informuodami visuomenę, kad jie privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu laikosi Memorandumo reikalavimų.

Prie Memorandumo prisijungusios asociacijos įsipareigoja supažindinti savo narius su šio Memorandumo nuostatomis ir kartu siekia užtikrinti, kad bus tvirtai jų laikomasi.

Daugiau informacijos apie memorandumą ir prisijungimą prie jo: tel. 8 706 64 852, 8 706 64756