Vilniaus universiteto (VU) Onkologijos institutas ir jo partneriai Biochemijos institutas, VU Imunologijos institutas sėkmingai tęsia projektą „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“, kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Biochemijos, genetikos, mikrobiologijos, neurobiologijos magistrantams ir doktorantams, kitiems mokslo darbuotojams VU Gamtos fakultete kovo 9 dieną buvo surengtas pirmasis iš dvylikos projekte numatytų mokomųjų seminarų. Organizatoriai pakvietė pasidalinti praktinio darbo patirtimi vadovus, kurių įmonės sėkmingai dirba naujausių biotechnologijų taikymo srityje.

VšĮ „Medicina practica“ steigėjas bei vadovas Svajūnas Barakauskas skaitė paskaitą „Medicininės laboratorijos sėkmė: matymas, bendravimas, mokymas“, o UAB „Sicor Biotech“ generalinis direktorius prof. Vladas Algirdas Bumelis – „Nuo mokslinės idėjos iki tarptautinės kompanijos“. Abi šios įmonės savo veiklos srityse yra pasiekusios įspūdingų laimėjimų.

Specialistų vertinimu, „Medicina practica“ laboratorijos aprūpintos viena moderniausių ir patikimiausių įrangų Baltijos šalyse. Ši laboratorijų technologinė bazė bei įdiegti standartai padėjo išmokti taikyti modernias biotechnologijas būriui mūsų šalies medicininių tyrimų specialistų.

UAB „Sicor Biotech“ yra gerai žinoma biotechnologinės farmacijos srityje, ji kuria ir gamina rekombinantinius biofarmacinius preparatus, o nuo 2004 m. tapo Izraelio kompanijos „Teva Pharmaceutical“ dalimi.

Pernai birželį VU pradėto projekto tikslas – kompleksiškai modernizuoti universitetinių studijų programų sąlygas magistrantams ir doktorantams, darnioje mokomojoje – mokslinėje aplinkoje įgyti aukščiausio lygio kvalifikaciją bei kompetenciją strateginėse moderniųjų biomedicinos mokslų srityse.

Projekto partnerių institucijos savo mokslo ir studijų bazėje numatę sukurti 10 naujų teorinių ir praktinių studijų modulių. Jie kuriami pasitelkiant šiose institucijose jau esančius aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus ir pedagogus, taip pat pripažintus mokslininkus bei ekspertus iš užsienio.

Kuriant naujus modulius, rengiami nauji teoriniai kursai, vadovėliai, mokomosios ir metodinės knygos, praktiniai kursai. Vyksta magistrantų ir doktorantų įgūdžių bei gebėjimų stiprinimas, dėstytojų ir tyrėjų, dalyvaujančių studijose, kvalifikacijos kėlimas organizuojant mokyklas, profesinio tobulinimosi kursus, seminarus.