COVID-19 (SARS-CoV-2 koronaviruso) sertifikatas

Visiems pageidaujantiems išduodamas sertifikatas, patvirtinantis, kad paciento rezultatas neigiamas.

grįžti į sąrašą

5.00

Pacientai, kaip atsakingi keliautojai, turėtų pasidomėti apie šalies, į kurią planuoja vykti, taikomus reikalavimus COVID-19 tyrimų atlikimui bei sertifikatų išrašymui (ypač – jeigu jie yra specifiniai) bei iš anksto įspėti laboratoriją prieš atliekant tyrimą arba kreiptis į laboratoriją dėl sertifikato papildymo ne vėliau nei per 24 val. nuo jo gavimo.