Galios iki vasario pabaigos

Miestiečiai kviečiami išsitirti skydliaukę ir prostatą.

Skydliaukės hormonų ir pros­tatos specifinio antigeno (PSA) ty­rimus medicininių tyrimų labora­torijoje „Medicina practica” gali­ma atlikti perpus pigiau nei nusta­tyta Sveikatos apsaugos ministe­rijos įkainiuose.

Kaip pranešė prostatos ir skyd­liaukės ligų profilaktikos akcijas paskelbusi įmonė „Medicina prac­tica”, ši nuolaida pacientams bus taikoma iki vasario 28-osios.

„Sergamumas prostatos ir sky­dliaukės ligomis nuolat auga. Va­karų šalyse patikrintas būdas už­kirsti kelią šiems negalavimams -laiku atlikti profilaktinius kraujo tyrimus.

Bendradarbiaudami su polikli­nikomis, kuriose įsikūrusios mū­sų laboratorijos, jau antrus metus vykdome sveikatos profilaktikos akcijas”, – sakė „Medicina practi­ca” vadovas gydytojas Svajūnas Barakauskas.

Dažniau kenčia moterys

Skydliaukė gamina hormonus, kurie reguliuoja visą organizmo medžiagų apykaitą.

Pagrindinis būdas sužinoti apie skydliaukės ligas – atlikti jos hor­monų tyrimą.

Skydliaukės ligos dažniau var­gina moteris.

Tikrintis patariama, jei jaučia­mi tokie požymiai: dažnas nuovar­gis, staigus nuotaikos svyravimas, odos ir plaukų sausumas, stiprus prakaitavimas be priežasties, auk­štas kraujospūdis, širdies ritmo sutrikimai, nereguliarus mėnesi­nių ciklas.

Liga diagnozuojama pavėluotai

Prostata vadinama antrąja vy­ro širdimi. Nuo jos priklauso vy­rų gyvenimo kokybė, lytinė poten­cija, vaisingumo funkcijos.

Bet prostatos vėžys – dažniau­sia vyrų onkologinė liga Lietuvoje.

Kiekvienais metais nustatoma apie 2000 naujų ligos atvejų. Sergančiųjų amžius labai jaunėja.

Prostatos vėžys yra klastingas, nes neturi specifinių požymių. Lie­tuvoje net apie 50 proc. atvejų ap­tinkamas vėlyvųjų stadijų prosta­tos vėžys, kurio visiškai išgydyti ne­beįmanoma.

Gydymas gali būti efektyvus ta­da, kai vėžys nustatomas anksty­vosios stadijos. Pagrindinis profi­laktinis tyrimas, padedantis anksti pastebėti ligą, yra PSA koncentra­cija kraujyje.

Kiekvienais metais reguliariai turėtų būti patikrinama 50-75 me­tų amžiaus vyrų PSA koncentra­cija kraujyje.

Pasaulio sveikatos organizaci­ja rekomenduoja, kad kiekvienas vyras, sulaukęs 35 metų, kartą per metus atliktų PSA tyrimą.

Be to, kiekvienas vyras, sulau­kęs 50 metų, PSA tyrimą turėtų at­likti 2 kartus per metus.

Įkurta prieš šešerius metus

Viešoji įstaiga „Medicina prac­tica” įkurta Vilniuje 2000 metais.

„Medicina practica” laborato­rijose atliekami hematologiniai, biocheminiai, imunofermentiniai, serologiniai, hormonų, vėžio žyme­nų, kraujo bei šlapimo ir kiti tyri­mai.

„Medicina practica” laboratori­jos padaliniai veikia ir Kaune, Pa­nevėžyje bei Tauragėje.

„Sostinės” inf.
Lietuvos rytas/Sostinė/2006 01 25