Skip to main content
 

Kokybės politika

„Gazelės“ – augančios, lanksčios ir pelningos įmonės.

„Gazelės“ apdovanojimą gauna tos įmonės, kurių apyvarta per paskutinius 4 metus augo. Svarbus kriterijus vertinant įmones – skaidrumas ir viešumas: sutikimas viešinti finansinius rezultatus.

„Gazelės“ ženklas tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse tampa kokybės sinonimu. „Gazelės“ projektas – tarptautinis. Panašūs įmonių „Gazelių“ atrankos kriterijai galioja ne tik daugelyje Europos valstybių, bet ir JAV.

gazele 2016

PaveikslasMedicina practica laboratorija

KOKYBĖS POLITIKA

 

Mūsų vizija – tiksliai ir patikimai atlikti laboratorinius tyrimus, diegiant pažangiausias technologijas, naujausius kokybės standartus; visą dėmesį skiriant žmogaus sveikatos diagnostikai; šviečiant gydytojus ir pacientus.

Mūsų misija – būti profesionalia ir patikima laboratorija gydytojui ir pacientui.

 

 

Kokybės politika:

 • teikti pacientams ir gydytojams aukščiausios kokybės laboratorines paslaugas;
 • išnaudoti ir taikyti praktikoje turimą ilgametę patirtį;
 • modernizuoti laboratorinius procesus, diegiant naujausias bei kokybiškiausias technologijas;
 • išlaikyti darbuotojų aukštą kvalifikaciją, skatinti profesionalumą;
 • skatinti darbuotojų ištikimybę ir atsidavimą įmonei;
 • bendradarbiauti su universitetinių laboratorijų specialistais;
 • atitikti ISO 15189 standarto reikalavimus;
 • atitikti geros profesinės praktikos, kokybės vadybos sistemos reikalavimus;
 • teikiant laboratorines paslaugas užtikrinti nuolatinį kokybės gerinimą.

Vertybės:

 • dėmesys pacientams ir jų sveikatai;
 • pažangiausios laboratorinių tyrimų technologijos;
 • novatoriškumas;
 • atsakingumas;

Įmonės tikslai:

 • akredituoti laboratoriją pagal iso 15189 standarto reikalavimus;
 • kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 • atnaujinti ir diegti pažangiausias laboratorines technologijas;
 • plėsti atliekamų laboratorinių tyrimų spektrą;
 • gerinti kokybės rodiklius;
 • didinti laboratorijos darbo efektyvumą;
 • kad visi su tyrimų veikla susiję darbuotojai patys susipažintų su kokybės dokumentais ir visada vykdytų juose nurodytą politiką ir procedūras.