TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas)

9.50